X
تبلیغات
*•.*•.¸★★¸.•¨شعر عاشقانه*•.*•.¸★★¸.•¨
من در این عالم خیالی از تنهایی می نالم...

MOH3EN7474


برچسب‌ها: پست ثابت
پنجشنبه 1391/10/21 × 0:4 × MOH3EN 7474

وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ،
یعنی واقعا دوسش داره.  .  .اما وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه
یعنی دیگه هیچوقت
نمیتونه کسی رو مثل اون دوس داشته باشه 

برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨ اشک, •¨
یکشنبه 1392/11/06 × 0:32 × MOH3EN 7474 ×

گنجیشک کوچــــــــولــو از پشتـــــــــ شیــــــشه گفتــــــــــ:
منــــــــ همیشـــــه باهاتـــــــ میمونــــــــم . . .
و گنجیشکــــــــ تووی اتاقـــــ فقـــــط نگاشـــــــ کـــــــرد!
گنجیشکـــــــ کوچـــــــولو گفتـــــــ منـــــــ واقـــــعا عاشقــــــــتم . . .
امـــا گنجیشکــــــ تووی اتاقـــــــ بـــــاز هـــــم نگاشـــــ کــــــرد!
امـــــروز دیــدم گنجیشکــــــــ کوچـــــــــولو پشتـــــــ شیــــــشه ی اتاقـــــــم یخـــــــــ زده!
اونـــ
ــــ هیچـــــــ وقتـــــــــ نفــــــهمید . . .
گنجیشکـــــــ تووی اتاقـــــــــم . . .
چــــــــــوبیــــــ بـــــــود!
حکایتــــــــ بعضی از ماهاستـــــــــ . . .
خودمونــــــــــو نابـــــــــود می کنیم . . .
واســـــــــه آدمایِ چوبیــــــــــ!

کسایی که نــه میـــبیننمون . . .
نـه صدامونو میـــــــشنون!


 یلدا همگی دوستان مبارک


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨آدمای چوبی, •¨
پنجشنبه 1392/09/28 × 22:55 × MOH3EN 7474 ×

ﺩﻳﺪﻱ ﺷﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ ﻋﮑﺴﺎﻱ ﮔﻮﺷﻴﺘﻮ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺎﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ؟
ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩَﺕ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ ...
ﺩَﻣَﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﻴﮑﺸﻲ ﺭﻭﺕ ﭼﻮﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﻮﺷﻴﺘﻢ ﺩﺳﺘﺖ ...
ﻋﮑﺴﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ
ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺂﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﻭﻟﻲ ﺷَﺒﺎ ﺩﻳﺪَﻧﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﭽﺴﺒﻪ
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺎﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻲ
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻗُﻔــــﻞ ﻣﻴﺸﻲ ﺭﻭﺵ
ﺁﺭﻩ ... ﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﮔﻮﺷﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ miss call ﻭ
sms ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻥ
Call Log ﮔﻮﺷﻴﺖ ﻣﺜﻼ " ﺍﮔﻪ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ , 2
ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 45 ﺩﻗﻴﻘﺶ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﻭﻗﺘﻲ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺳﻪ ,
ﺁﺧﺮﻳﻦsms ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ : 5 ﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻢ
ﻭ ﻣﻴـــــــــــــــــــــﺮَ ﻓﺖ ﺗﺎ ... ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺧﺒﺮﻡ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺷﻪ ...
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺩﺳﺘﺸﻪ؟
ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ... ﺭﻭﺷﻨﻪ؟
ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻲ ...ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ...
ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﻳﻪ SMS ﺧﺎﻟﻲ ﺑِﺪَﻡ ...
ﺑﺎﺯَﻡ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻩ !
ﮐﻼﻓﻪ ﯼ ﮐﻼﻓﻪ ﺍﯼ ...
ﮐُﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮ 2 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﮑﺸﻪ ..
2 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻴﻮﻓﺘﻲ ﻭ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﺮ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﻴﺒﺮﻩ .....
ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﮐﻪ ﺭَﺩ ﻣﻴﺸﻲ ﮐﻼ " ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺬﺍﺭﻱ ﮐﻨﺎﺭ ...
ﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺮﻱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ ...
ﺍﮔﻪ ﻳﻬﻮ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ؟
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﭼﺠﻮﺭﻳﻪ؟
ﺍﻻﻥ ﮐُﺠﺎﺱ؟ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟
ﻧﮑﻨﻪ ... ﻧﮑﻨﻪ ﮐﺴﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺒﻮﺳﺘﺶ؟ !
یا بغل کس دیگست؟!
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻩ ...ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ..
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﺒﺮﻩ ...
ﺍﺻﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ +980...
ﺷﺎﻳﺪ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻳکی دیگه از بغل دستش صداش بکنه : ﻋﺰﻳﺰﻡ کیه بهت زنگ زده؟ "

ﻳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺎﻱ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩﺗﺖ ....
ﺑﻔﻬـــــــــــــــــــــــــﻢ میدونم سخته اما بفهم. . .
 
برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨بیخیال فراموشش کن, •¨
جمعه 1392/08/03 × 22:22 × MOH3EN 7474 ×

سلام  .. سلام

دوستان سلام خوبید؟ خوشید؟

عید اووووووووومده بازم

از همین جا به همه دوستانی که میان وسر میزنن تبریک میگم ابن عید با شکوه قربان رو.

امیدوارم همه خوش باشین وبسلامتی این روز رو کنار خانواده خوش بگذرونین.

*   *   *

و تبریک خیلی ویژه برای *لیلا* عزیز نویسنده وبلاگ *کافه مارسی*

لیلا جون عید قربان از همین جا بهت تبربک میگم وبرات آرزوی سالهای سال خوشی و شادکامی رو از خدا می طلبم گلم.

×محسن74×


$عید بزرگ قربان مبارک باشه$
برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨عید قربان مبارکه, •¨
سه شنبه 1392/07/23 × 18:39 × MOH3EN 7474 ×

بـہ سـلـامـتــےِ ڪسـے ڪہ ..

ﻣﮯدونـہ اعـصـابـــ نـدارے

ﻣﮯدونـہ حـوصـلـہ نـدارے

ﻣﮯدونـہ بـهـونـہ ﻣﮯ گـیـرے بـے دلـیـل (!)

امـّا بـازمـ مـیـگـہ : هـنـوزمـ مـثـلِ روزِ اوّل مـیـخـوامـتــــ/.


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨ بهـــ سلامتیــــِ, •¨
پنجشنبه 1392/07/18 × 23:35 × MOH3EN 7474 ×

سلام دوستان

خوبین؟ من که خیلی خوبم

آها دوستای گلم 14 مهر ماه تولد هجده سالگی خودمه

این پست رو واسه فقط تبریک های شما دوستانم گذاشتم ازتون میخام بیاین

 و با تبریک های گلتون منو خوشحال کنید

از همه شما ممنونم

محسن.


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨تولد خودم, •¨
چهارشنبه 1392/07/10 × 14:20 × MOH3EN 7474 ×

سلام

دوستان خوبین؟

من دیگه  نمیتونم این وب رو هر روز مدیریت کنم و هر روز اپدیت بشه.. سرم خیلی شلوغ شده

 ومشغول درسامم چون 93 کنکور دارم

از مهر به بعد من فقط جمعه ها میام و کامنت ها رو میخونم و به همه شما جواب میدم

 از همتون ممنونم این یه سال باهام بودین وازتون میخام این وبلاگ ومنو از این به بعد هم

 تنها نذاشته و مرتب سر بزنید و نظرات گلتون رو بفرستید

این چند تا اپ هم کردم لطفا اونجام نظر بزارید دوستان

 قربون همه شما خیلی دوستون دارم

 بای همگی

محسن7474برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨پست مخصوص خودم, •¨
شنبه 1392/06/30 × 22:48 × MOH3EN 7474 ×


سـلامــتـے پـســر ے ڪ ـﮧ وقتــ ـے پـلیـــس گـفـتـــ :


خــانــم ڪــے بـــاشــﮧ ؟


سرشــو بــالــا گـــرفـــت و گــفـت :


عــشـقـمـــﮧ ...


بایــב ڪـجـا بــیـــامــ !!!!:(


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨ سلامتی پسری که, •¨
شنبه 1392/06/30 × 22:33 × MOH3EN 7474 ×

این روزها...

بیشتر از قبل ،حال همه را میپرسم...
سنگ صبور غم هایشان میشوم.
اشکهای ماسیده روی گونه هایشان را پاک میکنم

اما...

یک نفر پیدا نمیشود

که دست زیر چانه ام بگذارد...

سرم را بالا بیاورد و بگوید:

حالا تـــــــو برایمــــــ بگو...


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨این روزها`, ¸★`, ¸★l
شنبه 1392/06/30 × 22:31 × MOH3EN 7474 ×

سـَפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ ...

בو رآهـﮯ بیـטּ فـَرآموش ڪَرבَטּ و اِنتظـآر اَست ...

گـآهـﮯ ڪآمـِل فـَرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ ...

و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـَב مـُنتظـِر مـﮯمـآنـבﮮ ...

و گـآهـﮯ آنقـَבر مـُنتظـِر مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ ...

مـﮯفَهمـﮯ زوבتـَر از ایـטּها بایـَב فـَراموش مـﮯڪَرבﮮ


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨سخت ترین دوراهی`, ¸★`, ¸★
شنبه 1392/06/30 × 22:30 × MOH3EN 7474 ×

                                                                     ★★تولده★★                     

سلام دوستان


 خوبید؟

 یه سال از ساخت وبم گذشت و شما هم همیشه به من لطف داشتین و سر زدید

از همه شما ها ممنونم دوستان

امروز تولد وبمه

از همه شما میخام  بهم سر بزنید و تبریک بگید خواهشا.

تولد وب قشنگم

مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارکهبرچسب‌ها: , ¸★★¸, •تولد وب قشنگم مبارک
دوشنبه 1392/06/25 × 15:56 × MOH3EN 7474 ×

شکـــ نکـــــن !

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ــتـــــ میکنــم کـــه

بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے

بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ  !!!
نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ،
نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ !

مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همـہ چے !

چون یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ

ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...

   

دوستای گلم خواهشا ادامه مطلبو کامل بخونین.. این پست رو خیلی از ته دل نوشتم

نظر هم یادتون نره لطفا .

"آها راستی 25 شهریور تولد 1 سالگی وبلاگمه هر کی خواست کادوشو پیشاپیش بده."


برچسب‌ها: `, , ¸★`, ¸★`دلم گرفته بدجور, ¸★
×کلیک×
چهارشنبه 1392/06/20 × 23:30 × MOH3EN 7474 ×

خدایا .......

سپردمش به تو.....اما یه خواهشی ازت دارم....

یه روزی.....

یه جایی...

بغل یه غریبه...

وقتی سرمسته...

بدجوری یاد من بندازش...برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨خدايا, `, ¸★`
دوشنبه 1392/06/04 × 0:42 × MOH3EN 7474 ×

دل اگر بســــــتی ،
محـــــــکم نبند!
مراقب باش گره کور نزنی...!
او میـــــــــــــــــــــــرود!

آنوقت تو میمانی و یک گره کور...!!!


برچسب‌ها: , ¸★★¸, •¨دل`, ¸★`, ¸★l
دوشنبه 1392/06/04 × 0:40 × MOH3EN 7474 ×